Search

Schoolondersteuningsprofiel (sop)

In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is beschreven hoe "De Nijenoert" het beleid en de organisatie van de leerlingenondersteuning heeft vormgegeven. Dit document  is een onderdeel van het beleidsplan van de school, namelijk ons schoolplan 2015-2019. Het SOP is ook geheel in lijn met het zorgplan van ons Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Provincie Groningen 20.01.

Zie ook: Passend Onderwijs

 

Middels deze link kunt u een samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel lezen.