Search

Samenwerkingsverband 20.01

Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen in Nederland zorgplicht gekregen en daarmee de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Alle schoolbesturen in Nederland hebben van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de opdracht gekregen om in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs te gaan verzorgen.

Sinds de invoering van het passend onderwijs horen wij bij het samenwerkingsverband 20.01-PO. Dit samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van passend onderwijs in alle gemeenten van de privincie en in de gemeente Noordenveld. Het SWV richt zich daarbij op leerlingen van het primair onderwijs in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Alle aangesloten besturen van het samenwerkingsverband maken met elkaar afspraken over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd.