Search

Schoolklimaat

Als openbare school hechten we grote waarde aan de (sociale) veiligheid op school. De school beoogt een veilige omgeving te zijn voor het kind. Sociale veiligheid is een voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Een leerling die zich veilig voelt op school en zelfvertrouwen heeft, staat meer open voor de lesstof.


We stimuleren de leerlingen niet het eigenbelang als uitgangspunt te nemen, maar actief verantwoordelijkheid te nemen voor de belangen van de gemeenschap binnen en buiten de school. We vinden het belangrijk dat de kinderen op een goede manier met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening van anderen. Met behulp van de sociale vaardigheidsmethode Leefstijl stimuleren we onze leerlingen zich te ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige kinderen. Ook worden de leerlingen bewust gemaakt van de normen en waarden in onze maatschappij.

 

In de eerste weken van elk schooljaar worden in alle groepen groepsafspraken gemaakt en een groepsmissie opgesteld. Deze weken noemen we onze Gouden Weken. De eerste weken van het schooljaar zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming.