Search

Visie - Missie

De samenleving verandert snel. Opgroeien in de 21ste eeuw vraagt nieuwe kennis en andere vaardigheden. Door technologische ontwikkelingen en de komst van allerlei soorten media is er veel informatie beschikbaar en de sociale interactie verloopt anders dan voorheen.

Om onze leerlingen goed uit te rusten voor de nieuwe, veranderende wereld, moeten we een aanpassing maken in ons onderwijsaanbod.

Vertegenwoordigers van ouders hebben samen met de teamleden van De Nijenoert zich uitgesproken voor deze aanpassingen in ons onderwijsaanbod. Kortom: De leerlingen van De Nijenoert worden voorbereid op de 21ste eeuw.

Kijkend naar onze leerlingen en rekening houdend met de maatschappelijke trends staan voor ons de volgende kernwoorden centraal:

  • Vaardigheden van de 21ste eeuw
  • Ouderbetrokkenheid
  • Professionaliteit
  • Respect