Search

Actueel

Nieuwe schooltijden m.i.v. maandag 26 augustus 2019

Met ingang van dit schooljaar hebben wij een continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag allemaal op school blijven eten.
Het continurooster dat wij hanteren is volgens het Hoorns model, dat wil zeggen dat alle kinderen op woensdag- en vrijdagmiddag vrij zijn.

De schooltijden zijn als volgt:

 

Groep 1 t/m 8

maandag

8.25 – 14.15 uur   

 

dinsdag

8.25 – 14.15 uur   

 

woensdag

8.25 – 12.30 uur

 

donderdag

8.25 – 14.15 uur   

 

vrijdag

8.25 – 12.30 uur   

 

 

     

 

Werken aan een nieuwe website

We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website. Deze zal aan het eind van dit schooljaar of begin volgend schooljaar in de lucht komen, hierdoor kan het voorkomen dat onze huidige website niet altijd up-to-date is. Onze excuses hiervoor.

 

Open Dag o.b.s. De Nijnoert

Op dinsdag 5 februari hebben wij een Open Dag en staan onze deuren open voor nieuwe ouders die een school zoeken voor hun zoon/dochter. U bent van harte welkom om een kijkje op onze school te nemen tussen 14.30 en 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Tijdens de middag zijn de kinderen allemaal op school en kunt u de sfeer op school proeven en zelfs in enkele lokalen een kijkje nemen. 's Avonds wordt er ook een rondleiding gegeven.

Mocht dit tijdstip u beslist niet uitkomen dan mag u altijd contact met ons opnemen voor een andere afspraak. 0594-514815

 

Schouwburg Nijenoert ....

Afgelopen week ademende de school de sfeer van een schouwburg...... Het speellokaal omgetoverd tot speelzaal, de gang rond de personeelskamer in gebruik als kleed- en schminkruimte. Acteurs die de wereld van indianen en cowboys laten herleven. Alle leerlingen van onze school en ook leerlingen van andere scholen hebben kunnen genieten van “Een zak vol goud”. De schouwburg was ook nog een aantal avonden gevuld met ouders en andere belangstellenden. Ook langs deze weg namens het hele team een woord van hulde voor de spelers, regisseur, schmink, licht en geluid, kleding, liedjes en decormedewerkers; allemaal ouders van onze school. Super hoor! Volgend jaar weer.......... Speciaal een woord van dank aan Monique Zuidema. Zij nam na vele jaren de regie te hebben gedaan, afscheid. Monique, dank voor je inzet.

 

Sint op de plasticvrije Nijenoert

Wat hebben de leerlingen afgelopen woensdag genoten van het bezoek dat Sinterklaas aan ons bracht. Het ontvangst was al verrassend; Sint kwam - met zwaaiende lichten - per auto van de gemeentelijke reinigingsdienst. Natuurlijk was Sint welkom, maar..... een van de pieten was niet plasticvrij... En daar hadden alle leerlingen nu juist met elkaar aan gewerkt: Het terugdringen van de plastic soep, op weg naar een plasticvrije school. Na een test mocht gelukkig ook deze piet blijven. We hebben met z’n allen, leerlingen, leerkrachten en ouders een prachtige start gehad van dit feest. Ik wil namens het hele team de OV dank zeggen voor al hun inzet. Mede dankzij hen was het een super geslaagde dag. Ook in de groepen van de midden- en bovenbouw was er een hele fijne sfeer; met veel geweldige surprises en gedichten.

  

 

 

 

Peiling andere schooltijden

In begin juli 2018 is zowel de ouders als de teamleden gevraagd naar hun mening over de verschillende lestijdmodellen. Via deze link kunt u de uitslag lezen. UITSLAG PEILING LESTIJDEN. Voor alle duidelijkheid melden we dat een eventuele overgang naar een ander lestijdenmodel niet eerder kan worden ingevoerd dan augustus 2019.

Koningsspelen 2018

Onder prachtige weersomstandigheden zijn de Koningsspelen 2018 zeer succesvol verlopen. Mede door de inzet van veel (groot)ouders was het wederom een fantastische happening. Onze leerlingen hebben er enorm van genoten.

De leerlingen van de groepen 7 en 8 maakten dit jaar een wandeling van 6 km door Nienoord en het centrum van Leek voor de actie Wandelen voor Water. Deze leerlingen liepen € 1.700,17 bij elkaar. Een dikke pluim.

De Koningsdag werd afgesloten met een dans.

 

Andere schooltijden

Dinsdag 7 november jl. vond op school de jaarlijkse informatieve ouderavond plaats waarin de Oudervereniging en Medezeggenschapsraad verantwoording hebben afgelegd over het schooljaar 2016-2017. Daarna waser  een voorlichtingsbijeenkomst over het onderwerp "Andere schooltijden". De avond werd begeleid door Beja Koops van onderwijsbegeleidingsdienst Cedin. Van de 219 gezinnen van onze school waren er 60 ouders bij de avond aanwezig. Ook waren er zeven leerkrachten. De OV, MR en directie waren blij met de komst van zoveel ouders. Het waren er veel meer in vergelijking met eerdere jaren. Beja gaf heldere informatie over de mogelijkheden, voor- en nadelen van verschillende schooltijdenmodellen. Ook poneerde ze enkele stellingen. Dat leidde tot goede en open gesprekken. 

Alle ouders hebben via de mail een informatiebrief over Andere schooltijden ontvangen. Ook hebben de ouders de presentatie van Beja Koops via de mail ontvangen. Zo kan iedereen alles nog eens rustig doornemen. Uiteraard staat deze informatie ook op onze website (MR).

We houden u op de hoogte via deze site en de Nieuwsbrief.

Wanneer u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact op het de directeur en/of de medezeggenschapsraad. Mailen kan ook naar mr.nijenoert@westerwijs.nl

 

Fruitdagen op woensdag, donderdag en vrijdag

Vanaf 13 november tot en met 20 april 2018 worden er elke dinsdag drie verschillende soorten fruit/groente geleverd door de firma Fruit voor Kids. Onze leerlingen krijgen dus op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van school een portie fruit. We proberen elke week in de nieuwsbrief de ouders en kinderen te informeren over welke fruitsoort er de volgende week geleverd wordt.

 

Pannakooi geplaatst

Op woensdag 22 november is de Pannakooi geplaatst. Binnenkort zal de voetbalkooi feestelijk in gebruik worden genomen. De naam "De Nijenoert-Arena" circuleert al. Een mooie naam.