Search

Verlofformulier

In bijzondere gevallen kan er verlof worden aangevraagd. De aanvraag vindt schriftelijk plaats middels een formulier. U kunt dit formulier verkrijgen bij groepsleerkracht, administratie en/of directie.

HIER downloaden kan ook. Ingevulde formulieren inleveren bij de directie (of via de groepsleerkracht).