Search

Aanmelding van uw kind

Aanmelden: (3 jarigen)
Van het Leerplichtbureau BLOK uit onze regio ontvangen ouders informatie over de aanmelding van uw kind en over de Open Dagen van de basisscholen. Dit informatiepakket wordt  in januari verstuurd en geldt dan voor de kinderen die het schooljaar daarna 4 jaar worden. Soms komt het voor dat uw kind nog maar 2 jaar oud is.
Tijdens onze Open Dag, meestal in februari, geven wij een inventarisatieformulier mee, waarop u uw voorkeur voor een school uitspreekt. Wij verzoeken u vriendelijk het voorkeursformulier voor 15 maart bij ons in te leveren. Als de formulieren bij ons binnen zijn, sturen we u eind april/begin mei de aanmeldingsformulieren waarin we meer gegevens vragen over u en uw kind.

Ongeveer 4 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u van de groepsleerkracht van groep 1 een uitnodiging voor uw kind voor twee wenmomenten. De tijdstippen voor wenmomenten gaan in onderling overleg met u.

Vanaf de vierde verjaardag is uw kind elke dag welkom op onze school en wordt het ingeschreven. 

 

Aanmelden door verhuizing.
Zodra u het besluit heeft genomen dat u gaat wonen in het gebied rond onze school, kunt u uw kind aanmelden. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met de directeur en krijgt een rondleiding. Wij nemen altijd contact op met de huidige school van uw kind en vragen de directeur naar het onderwijskundig rapport. Ook is er overleg tussen de interne begeleiders van beide scholen. Daarna wordt u in kennis gesteld of plaasting mogelijk is.
Ook al duurt het nog enkele maanden voordat u verhuist, aanmelden in een vroeg stadium wordt zeer gewaardeerd. 

Toelaten.
In het kader van de wet op Passend Onderwijs krijgen alle bij ons aangemelde leerlingen een plaats op onze school of een school binnen ons Samenwerkingsverband 20.01, Provincie Groningen.

Heeft u vragen, bel ons gerust!