Search

Oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging van De Nijenoert bestaat momenteel uit negen leden. Alle ouders en/of verzorgers van de leerlingen zijn lid van de vereniging. Bestuursleden hebben voor vier jaar zitting waarna de mogelijkheid bestaat om nogmaals voor een periode van vier jaar herkozen te worden. Eénmaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats, meestal in oktober. Het bestuur vergadert circa acht maal per jaar. Deze vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief.       

De belangrijkste taak van de oudervereniging is het betrekken van de ouders bij de school. De oudervereniging zet zich in bij activiteiten zoals de sportdag, schoolreizen, projecten, de feestelijke ouderavond, vieringen van Sinterklaas en Kerst en het organiseren van de algemene ledenvergadering (Informatieve ouderavond).

De oudervereniging int de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld. Ook wordt de zogenaamde actiepot beheerd van waaruit zaken worden bekostigd die ten goede komen aan de leerlingen. Voorbeelden zijn spelmaterialen, een muziekinstallatie, aanvullingen t.b.v. de bibliotheek of aankleding van het schoolplein. De actiepot wordt gevuld met inkomsten uit bijvoorbeeld een fancy fair, een rommelmarkt of een sponsorloop.

Betalingen aan de oudervereniging kunnen worden gedaan op giro NL16 INGB 0008418265 t.n.v. o.b.s. De Nijenoert te Leek. Mailcontact met de penningmeester over betaling kan via PM.OV.Nijenoert@gmail.com

Het huishoudelijk reglement van de oudervereniging en de notulen van de vergaderingen van de oudervereniging zijn op te vragen bij de secretaris via het e-mailadres van de oudervereniging: ouderraad@nijenoert-leek.nl

Ook andere vragen en opmerkingen kunnen via dit e-mailadres.  
   

Vergaderdata

Maandag 17 september 2018

Maandag 15 oktober 2018

Maandag 12 november 2018

Maandag 14 januari 2019

Maandag 15 april 2019

Maandag  3 juni 2019

 

 

 

De oudervereniging bestaat in 2018-2019 uit de volgende ouders:
 • Karin Wagenaar (secretaris)
 • Laura Heijs (penningmeester)
 • Marijt Belga 
 • Greta Dijkstra 
 • Margien Mekkes 
 • Susanne van Hoek 
 • Monique Hendriksen 
 • Hester Rozema 
 • Sylvette van de Berg 
 • Bianca van der  Veen 
 • Miranda Pruim 
 • Anita Verwey 

Fancy fair (eens in de 3 jaar)

Commissie: in 2020

Grabbelmand

Commissie: Marijt  en Margien    

In de lerarenkamer en op de gang bij de kleuters staat de grabbelmand. Hierin zitten presentjes voor de kinderen die jarig zijn! Ieder jarig kind mag hier iets uitzoeken.                                                                            

'Lief en Leed' commissie

Commissie: Karin

Verkeersouder

Commissie: Laura

De oudervereniging heeft een 'verkeersouder', zij neemt deel aan het platform verkeersouders.

 

 

Declaratieformulier 

Ouders mogen, als ze kinderen van school uit ergens heen rijden voor excursies of schoolreizen, de reiskosten declareren bij de oudervereniging. Het gaat hier om ritjes buiten Leek en Tolbert (bv Westerbork). Het aantal kilometers wordt berekend via Google Maps, de kortste route. Het declaratieformulier is te downloaden onderaan deze pagina en kan ingeleverd worden bij de penningmeester van de oudervereniging of bij de leerkracht.

Hier kunt u het formulier downloaden.