Search

Sinds enkele jaren heeft de Nijenoert een leerlingenraad. Hierin hebben leerlingen van groep 5 t/m 8 zitting, met twee leerlingen per groep. Deze leerlingen worden jaarlijks gekozen door middel van verkiezingen binnen de eigen groep.

De leerlingenraad vergadert 6 keer per jaar onder leiding van een leerkracht. Daarbij worden eigen ideeën of ideeën uit de groepen (via de ideeënbus) aangedragen.  Daarbij kan men denken aan het aanschaffen van speelgoed voor het schoolplein, het organiseren van bijvoorbeeld een sponsorloop of inzamelingsactie voor een goed doel, het organiseren van een talentenjacht, etc. De leerlingenraad houdt zich niet bezig met schooltijden, duur van pauzes en dergelijke. Iedere groep heeft tijdens de vergadering zijn eigen rol. Groep 5 beheert het kasboek, groep 6 verzorgt de post en brengt de notulen rond, groep 7 notuleert en groep 8 zit de vergadering voor en overlegt met de directeur. De leerkracht zorgt voor de agenda. Dit gaat ook in overleg met de leden van de leerlingenraad.