Search

Actueel

Schouwburg Nijenoert ....
Afgelopen week ademende de school de sfeer van een schouwburg...... Het speellokaal omgetoverd tot speelzaal, de gang rond de personeelskamer in gebruik als kleed- en schminkruimte. Acteurs die de wereld van indianen en cowboys laten herleven. Alle leerlingen van onze school en ook leerlingen van andere scholen hebben kunnen genieten van “Een zak vol goud”. De schouwburg was ook nog een aantal avonden gevuld met ouders en andere belangstellenden. Ook langs deze weg namens het hele team een woord van hulde voor de spelers, regisseur, schmink, licht en geluid, kleding, liedjes en decormedewerkers; allemaal ouders van onze school. Super hoor! Volgend jaar weer.......... Speciaal een woord van dank aan Monique Zuidema. Zij nam na vele jaren de regie te hebben gedaan, afscheid. Monique, dank voor je inzet.

Peiling andere schooltijden

In begin juli 2018 is zowel de ouders als de teamleden gevraagd naar hun mening over de verschillende lestijdmodellen. Via deze link kunt u de uitslag lezen. UITSLAG PEILING LESTIJDEN. Voor alle duidelijkheid melden we dat een eventuele overgang naar een ander lestijdenmodel niet eerder kan worden ingevoerd dan augustus 2019.

Koningsspelen 2018

Onder prachtige weersomstandigheden zijn de Koningsspelen 2018 zeer succesvol verlopen. Mede door de inzet van veel (groot)ouders was het wederom een fantastische happening. Onze leerlingen hebben er enorm van genoten.

De leerlingen van de groepen 7 en 8 maakten dit jaar een wandeling van 6 km door Nienoord en het centrum van Leek voor de actie Wandelen voor Water. Deze leerlingen liepen € 1.700,17 bij elkaar. Een dikke pluim.

De Koningsdag werd afgesloten met een dans.

 

Andere schooltijden

Dinsdag 7 november jl. vond op school de jaarlijkse informatieve ouderavond plaats waarin de Oudervereniging en Medezeggenschapsraad verantwoording hebben afgelegd over het schooljaar 2016-2017. Daarna waser  een voorlichtingsbijeenkomst over het onderwerp "Andere schooltijden". De avond werd begeleid door Beja Koops van onderwijsbegeleidingsdienst Cedin. Van de 219 gezinnen van onze school waren er 60 ouders bij de avond aanwezig. Ook waren er zeven leerkrachten. De OV, MR en directie waren blij met de komst van zoveel ouders. Het waren er veel meer in vergelijking met eerdere jaren. Beja gaf heldere informatie over de mogelijkheden, voor- en nadelen van verschillende schooltijdenmodellen. Ook poneerde ze enkele stellingen. Dat leidde tot goede en open gesprekken. 

Alle ouders hebben via de mail een informatiebrief over Andere schooltijden ontvangen. Ook hebben de ouders de presentatie van Beja Koops via de mail ontvangen. Zo kan iedereen alles nog eens rustig doornemen. Uiteraard staat deze informatie ook op onze website (MR).

We houden u op de hoogte via deze site en de Nieuwsbrief.

Wanneer u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact op het de directeur en/of de medezeggenschapsraad. Mailen kan ook naar mr.nijenoert@westerwijs.nl

 

Fruitdagen op woensdag, donderdag en vrijdag

Vanaf 13 november tot en met 20 april 2018 worden er elke dinsdag drie verschillende soorten fruit/groente geleverd door de firma Fruit voor Kids. Onze leerlingen krijgen dus op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van school een portie fruit. We proberen elke week in de nieuwsbrief de ouders en kinderen te informeren over welke fruitsoort er de volgende week geleverd wordt.

 

Pannakooi geplaatst

Op woensdag 22 november is de Pannakooi geplaatst. Binnenkort zal de voetbalkooi feestelijk in gebruik worden genomen. De naam "De Nijenoert-Arena" circuleert al. Een mooie naam.